אלמוג מנייה בחיפה – הכנה לרדיו שאטל

פרוייקט בהקמה של מידוף תעשייתי