חברת קסטרו מודל בע"מ Castro

הפרוייקט כלל שילוב מתקני תלייה עבור קולבים במערכת ליקוטים ידנית בכמה קומות.

קומה נוספת בפרויקט

בקומה זו נבנתה גלריה קונסטרוקטיבית בעלת מפתחים גדולים בין עמודי הגלרייה, דבר המאפשר חלל גדול לתפעול בקומת הקרקע ובנוסף מאפשר שטחים תפעליים בקומות הגלרייה.