בניית מרלוג (מרכז לוגיסטי)

תהליכי בניית מרלו"ג ובמה הוא שונה ממחסן רגיל? ככל שהחברה [...]