הקמת מחסן תרופות ומפעל תרופות

מה דרוש לצורך הקמה של מחסן ומפעל רפואי לתרופות? תחום [...]