חברת ביתילי מבית כרמל פלור דיזיין

גלריית 4 קומות עבור סחורות גדולות וניפחיות כגון ספות מיטות הליקוט נעשה בעזרת מלקטת גדולה.