בטיחות לפני הכל – safety comes first

מידוף למפעלים שהוא גם בטיחותי כמובן

מידוף למפעלים שהוא גם בטיחותי כמובן

בטיחות בעבודה חשובה למעסיק ולעובדים כאחד, ובמדינת ישראל, כמו במדינות המערב המתקדמות, הממשלה והגורמים הרלוונטיים בשוק העבודה ובתעשייה, הכירו בחשיבות הנושא.

ובמשך השנים נחקקו חוקים ותקנות המחייבים את בעלי המפעלים והתעשיינים לזהות סיכונים במקום העבודה, לבצע הדרכות מקצועיות לעובדים ולהתקין אמצעים שונים להגנה על עובדים במפעלי תעשייה ובמקומות עבודה נוספים.

במפעלי התעשייה הכבדה יש לא מעט סיכונים לעובדים, ורוב המעסיקים סובלים מאובדן ימי עבודה עקב תאונות המתרחשות במפעל.

תאונות עבודה גורמות לנזקים ולהפסדים כלכליים משמעותיים עבור התעשיינים, לכן חשוב לרענן נהלים, להעסיק יועצי בטיחות וגיהות בעבודה, למפות סיכונים קיימים בתעשייה הכבדה ולהדריך היטב את העובדים החדשים והוותיקים.

 

מסירת מידע והדרכת עובדים במפעלי התעשייה

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה, התשנ"ט-1999, מחייבות את המעסיקים למסור לעובדים מידע עדכני בדבר סיכונים במקום העבודה.

המעסיק חייב לפרט גם על הסיכונים הקיימים בתחנת העבודה הספציפית של העובד.

מעסיקים בעלי מפעלי תעשייה כבדה נדרשים למסור לעובדים שלהם הוראות עדכניות כיצד להשתמש, להפעיל ולבצע תחזוקה שוטפות באופן בטוח בציוד, לרבות מידע עדכני על סיכונים של חומרים בהם העובד משתמש ועל תהליכי העבודה במקום.

בעלי המפעלים חייבים על פי התקנות המחייבות לבצע הדרכות בטיחות יזומות במקום העבודה, ועליהם לוודא כי סביבות העבודה במפעל הן בטיחותיות עבור העובדים במקום.

כל המעסיקים המחזיקים מפעלי תעשייה כבדה חייבים להקפיד על ההוראות שנקבעו בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש).

הפקודה כוללת 10 פרקים, הפרקים החשובים והמרכזיים עוסקים בבריאות עובדי המפעלים, בבטיחות במקום העבודה וברווחת העובדים.

בהתאם לגודל המפעל ואופי העבודה המתקיימת בו, יש להעסיק ממונה בטיחות במקום העבודה.

התקנות קובעות בין השאר כי יש לגדר את חלקי המכונות בתעשייה הכבדה שבולטים מעבר לראש המכונה, לגדר חלקים של מנועים וגנרטורים, להתקין אמצעי גידור ובטיחות בחדרי עבודה ובמעברים בתוך המפעל בהם קיימת סכנת נפילה מעל גובה 2 מ', לספק לעובדים ציוד אישי למיגון, הציוד חייב להיות תקני ומתאים לאופי העבודה.

כמו כן, תקנות בטיחות במפעלים ובתעשייה הכבדה קובעות שיש לסמן אמצעי מילוט, לסמן גישה למקלטים בעת מצבי חירום, לוודא מעברים נגישים וללא מכשולים, להימנע מצפיפות בזמן העבודה העלולה לגרום לפציעות, לתאונות ולפגיעה בעובדים, לדאוג לאמצעי אוורור יעילים, למזער חשיפה לחומרים מסוכנים ועוד.

 

ממונה בטיחות בתעשייה

פתרונות אחסון ומידוף הכי טובים שיש - ארז ריהוט תעשייתי

פתרונות אחסון ומידוף הכי טובים שיש – ארז ריהוט תעשייתי

תקנות הבטיחות בעבודה מחייבות מעסיקים המחזיקים מפעלי תעשייה עם יותר מ-50 עובדים להעסיק ממונה בטיחות בעבודה.

ניתן להכשיר את אחד העובדים ולמנות אותו כממונה בטיחות במפעל, יש גם אפשרות להעסיק ממונה חיצוני במיקור חוץ.  

ממונה בטיחות במפעלים ובתעשייה חייב לעבור הסמכה על ידי משרד התמ"ת, ומתוקף תפקידו עליו לייעץ להנהלה ולמקבלי ההחלטות במפעל.

החוק מגדיר את תפקידיו כממונה בטיחות בעבודה, ובין היתר עליו להכין תוכניות הדרכה בנושא, לוודא קיומם של אמצעים והתקני בטיחות וגיהות במקום העבודה, להדריך את העובדים, למפות סיכונים ומפגעים ולדאוג לטיפול בבעיות, ובנוסף הוא נדרש לבצע ביקורות ומעקב שוטף על התקני הבטיחות, הציוד וכו'.

בעת תכנון מערכות אחסון ומחסנים לוגיסטיים לתעשייה הכבדה יש לממונה הבטיחות בעבודה תפקיד חשוב ומהותי, עליו לבדוק את נושא הבטיחות בפתרונות האחסון המוצעים למפעל, להשתתף בתהליך בחירת המדפים, לוודא התקנה בטיחותית ועוד.

צוות המומחים של ארז ריהוט תעשייתי מסייע לממוני הבטיחות בעבדה לקבל החלטות נכונות ולבחור בפתרונות מותאמים לצרכי המפעל בהווה ובעתיד, בדגש על פתרונות בטיחותיים ועמידים לאורך זמן.